Værdigrundlag

  

   
   

Værdiens betydning øger viljen for atville! 

   

For at vores vision for succes holder retning og momentum er værdierne vores drivkraft. Værdierne er dem der driver os frem mod vores mål og værdierne er dem der indikerer at vi lige nu er, gør og har det der er vigtigt for os. Værdierne i Dansk Coaching Institut er nerven i leve vores vision.

 

Værdigrundlag – Fællesskab for gensidig vinding

Vi skaber grobund for et fællesskab, hvor vi med netværkstanken og partnerskab, sikrer en synergi gennem videndeling og erfaringsudveksling hvor ved vi skaber en kultur der bygger på vores fundamentale princip: ”Passion”. Kommunikation medvirker til at synliggøre det enkelte menneske og fællesskabet.

 

Det er i vores tillid til andre mennesker at vi kommer hinanden i møde. Når vi mødes på vores ideer, opleves friheden til at tænke frit og give ideer og tanker vinger. Det er i mødet med mennesket at vi beriges og gennem ligeværdig dialog medvirker til en gensidig respekt, hvorfra vi kan skabe banebrydende resultater.

 

Vi udvikler os udfra fundamentale værdier der understøtter os i at blive de bedste vi ønsker at være og leve de principper for vores liv der giver mening. Vi medvirker til en fælles udvikling ved at:

 

At skabe muligheder – Der findes ingen fiasko kun feedback
Vi fokuserer på: Jeg kan, Jeg vil og Jeg gør. Udfra at være i handling, skaber vi muligheden for at tage ansvar for mig selv og viser omstændighederne hvad jeg vil og hvem jeg er og sikrer derved en øget synlighed overfor andre og en respekt fra omverdenen. Dette er med til at indvirke på en større indre ro og overblik.

 

At gøre en forskel – Stol på processen

Lederskab er at være rollemodel. Skabe følgeskab ved stå for det bedste i andre og behandle dem med respekt og udvise troen på at de har potentialet og værdien. Ved at udvise integritet fremmer vi det bedste i andre, og giver dem næring til at udvikle sig.

 

At udvise ansvar og ejerskab – Gør det du ikke kan lade være med at gøre

Med en klar vision og stærke værdier, vil vi være vores egen primus motor for at visionen og missionen gennemføres med et godt resultat. Vi, os selv er ansvarlige for, at det vi finder værdifuldt sikres gennem handling, dialog og ejerskab.

 

 

 

 

 

Dette er hvem vi er, og hvad du kan regne med