Hvad er?

Coaching defineres på mange måder. Essensen af coaching er:

At støtte en person med at ændre sig på den måde og i den retning, som vedkommende ønsker og støtte vedkommende heri, for derved at få nyt udbytte. Coaching støtter en person på alle stadier i livet til at blive den, vedkommende ønsker at blive og ændre det, vedkommende ønsker at ændre og derved optimere hans eller hendes færdigheder.

  • Coaching skaber opmærksomhed gennem refleksion.
  • Understøtter valg og leder hen  mod forandring ved ny indsigt og bevidsthed.
  • Coaching er nøglen, der åbner op for en persons potentiale med henblik på at maksimere vedkommendes resultater.
  •  Coaching er mere en lære-og udviklingsproces end en undervisningsproces.

Coaching er traditionelt set associeret med sport. Enhver top atlet har en coach. Igennem de sidste 30 år er coaching blevet en del af  erhvervslivet og anvendes i alle aspekter af livet inklusive sport.

Nu er det efterhånden normalt for mange at opsøge en coach, til at støtte dem i at opnå deres mål i livet og i karrieren.

Den bredere accept af coaching føres tilbage til den indflydelsesrige bog af Timothy Gallwey, The Inner Game of Tennis udgivet tilbage i midten af 70erne. Selvom Gallwey var beskæftiget som tennis coach, overførte han ideen fra sport coaching til et meget bredere virke, således at det kunne bruges universelt. Sir John Whitmore (Le Mans Racerkører og uddannet psykoterapeut) tog i 1979 Gallwey's principper med hjem til England, hvor erhvervslivet var dem er modtog ideen om Inner Game og coaching bedst.

Det var også i perioden 1979 til 1982 at Sir John Whitmore sammen med Skotten, Alexander Graham udviklede vores tids bedst kendte og mest anvendte coachingstruktur og model, nemlig GROW modellen:

Goal - Reality - Opportunity - Will (En struktur for at afdække og klargøre fokuspersonens dagsorden)

Gallwey og Whitmore bibeholdte det bedste aspekt ved sport coaching: På en måde, som ikke er dømmende, støtter man vedkommende i at opnå hans eller hendes bedste præstationer. Tim Gallwey skrev andre bøger om the inner game – hvor de rigtige modstandere ikke er dine modstandere, men dine egne begrænsninger og udviklingspunkter. The inner game udspilles for at overkomme de mentale vaner, der forhindrer dig i at yde dine bedste præstationer.

Coaching er et partnerskab mellem coach og  fokusperson(den der bliver coachet)

En coach støtter en person med at gøre sit bedste og levere resultater, som de ønsker i deres personlige liv såvel som i deres karriere. Coaching sikrer, at personen yder sit bedste, lærer og udvikler sig på den måde, de ønsker. Coachen behøver ikke at være en ekspert på personens faglige felt eller arbejdsområde.