Certificering

En mindste fællesnævner for coaching praksis trænger sig på set med forbrugerens øjne. Det gælder både når vi taler om den fokusperson, der bliver coachet og den virksomhed eller person der køber coaching uddannelse.

Certificering og en akkreditering bliver mere og mere central for brugere af coaching.

Certificeringen er med til at sikre den minimums forståelse og anvendelsesgrad, som skal sikre fagets troværdighed og tilliden overfor fokuspersonen, teamet og organisationen.

Certificeringen giver sikkerhed for kvaliteten af den service, der købes og sikrer en høj fælles standard og etik.