Akkrediteringer

I ønsket om at levere førende coaching uddannelser arbejder Dansk Coaching Institut løbende med at kvalitetssikre vores tilbud til vores partnere og kunder. Vi arbejder med at forankre vores læring og erfaring i Dansk Coaching Instituts, Next Generation Lab. Forskning og erfaring baseret på praksis giver os en unik mulighed for at levere en lærings cyklus hvor vi gennem vores virke gennem uddannelser, coaching og implementering kan skabe banebrydende knowhow og uddannelse ved at arbejde udfra vores filosofi: Akademisk baseret og praktisk funderet.

Internationale samarbejdspartnere

Med erfaringer og viden fra vores internationale samarbejdspartnere, arbejder vi helhjertet på at akkreditere vores uddannelsestilbud. Det kan være akkrediteringer fra internationale organisationer eller fra ophavspersoner der blåstempler vores virke som uddannelses udbyder. Vi arbejder hen imod sikring af et højt niveau af forskning, praksis, etik og standarder.

Vi ved at Danmark som vidensamfund, skal agere og reagere i et globalt marked. Derfor vil vores udvikling være en kombination af bedste international praksis kombineret med førende forskeres arbejde på dette felt.

Det er kun når vi sætter overliggeren højt at vi kan medvirke til at resultaterne fra vores indsats kommer. Vi arbejder med den mest dyrebare ressource: Mennesker. I fællesskab kan vi udgøre den vægtstangseffekt der skaber synergi for den næste generation af coaches.

Kvalitetssikring gennem en ”Vi” kultur

Coaching kulturen i Dansk Coaching Institut kendetegnes ved at vi lever vores etik og standarder. Vi udviser den adfærd der medvirker til sikring af kvalitet i udvikling og i udførsel. Det fælles ansvar udvises i fælles ejerskab. Vi kan gennem denne adfærd møde vores kunder hvor de er og i øjenhøjde. Det er herigennem at vi skaber kvalitetssikring. Coachen udviser etik og en standard der udviser respekt og tillid til kunden. Det er igennem et fælles ansvar, ejerskab og kultur, at Dansk Coaching Institut kan være blandt de bedste med de bedste, netop ved selv at være det.

Internationale kvalitets standarder

I takt med udbredelsen af coaching som en deciplin og en profession, er der udviklet etik og standard begreber, netop for at vi kan udvikle coachingen som en lønsom, udviklende og langsigtet metode. Dansk Coaching Institut har derfor baseret sit virke ud fra 3 udvalgte branche organisationer, der hver især og sammen arbejder for en markedsberettigelse gennem en høj kvalitet.

  • EMCC – European Mentoring and Coaching Council
  • ICC – International Coaching Community
  • ICF – International Coaching Foundation


Ved at opretholde kvalitetsbegreber fra disse organisationer gennem ansvar, respekt og ejerskab vil vi opleve excellent coaching.

Dansk Coaching Institut har certificerede trænere fra ICC og er repræsenteret i EMCC på Europæisk plan i den danske EMCC bestyrelse,
som kontaktperson for Danmark, indenfor coaching professionen.


Vores blåstempling – Din kvalitetssikring

Vores trænere, assistenter og coaches er nogle af Danmarks bedst kvalificerede og erfarne på området.

Vores kombination af certificerede coaches og undervisere fra førende uddannelser herhjemme og internationalt