Coaching

ImageDen coachende organisation er selvlærende, og skaber resultater ved at udfolde det samlede potentiale. Vi skal i højere grad skabe en samtale kultur, hvor vi coacher hinanden på mål og værdier, samt facilliterer de lærings processer, der er afgørende for vor konkurrenceevne.

Coaching motiverer mennesker til, at gøre det de gør bedst, bedre.

For at være en ledende vidensorganisation, skal vore personlige kompetencer frigøres og målrettes. Det er ofte i samspillet, at vi opdager ny viden og videreudvikles. Her skal vi være i stand til at inspirere og motivere os selv og andre til at dele viden. Det kræver tillid at vise sin sårbarhed i et konkurrence miljø. Coachen må også være en rollemodel i sin lederskikkelse, én som andre kan spejle sig i.

Dine personlige kompetencer og evne til at udfolde det menneskelige potentiale er en stærk konkurrenceparameter.